Uitwerking hervorming arbeidsmarkt in zes punten

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) presenteert een pakket maatregelen om werkenden meer zekerheid te geven en het aantal flexwerkers terug te dringen.

Schijnzelfstandigheid terugdringen, meer zekerheid voor mensen met een flexcontract en meer wendbaarheid voor werkenden en ondernemers. Dat zijn de uitgangspunten van het pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt van minister Karien van Gennip (Sociale zaken en Werkgelegenheid). Hoe wil ze dit voor elkaar krijgen?

Met deze zes maatregelen wil de minister flexibele arbeid terugdringen:

  1. Nulurencontracten en draaideurconstructies afgeschaft
  2. Crisisregeling personeelsbehoud
  3. Sneller meer zekerheid voor uitzendkrachten
  4. Eerder duidelijkheid over loondoorbetaling bij ziekte
  5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
  6. Aanpak schijnzelfstandigheid