Loontransparantiewet moet kloof tussen mannen en vrouwen dichten


De loontransparantiewet stelt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen niet groter mag zijn dan 5%. Het einde aan loongeheimhouding moet bijdragen aan het dichten van deze kloof.

Gemiddeld verdienen vrouwen in de Europese Unie 13% minder dan mannen voor hetzelfde werk. Om deze loonkloof te verkleinen, heeft de EU een wet aangenomen die transparantie over salarissen moet bevorderen. Hierdoor kunnen werknemers makkelijker salarissen vergelijken en worden genderloonkloven zichtbaarder gemaakt. Bedrijven die deze loonkloof na controle niet adequaat corrigeren, kunnen sancties zoals hoge boetes verwachten.