Speciaal voor werkgevers    Speciaal voor werknemers

 

Opleidingen en certificaten


Opleiding

Opleiding is in de flexbranche een belangrijk speerpunt. Scholing en ontwikkeling zijn daarom vastgesteld in diverse cao’ s binnen de flexbranche.

Blue Trading werkt continue aan het opleidingstraject van zijn medewerkers. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

  • Cursus veiligheid op de werkvloer
  • Cursus Nederlands op de werkvloer
  • Basiscursus gewasbescherming glastuinbouw
  • Monteur steigerbouwer
  • Heftruck cursus

Certificaten

NEN-4400

Sinds januari 2010 geldt dat inleners die personeel inlenen van een gecertificeerd uitzendbureau worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag. Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring betreffende inleners aansprakelijkheden. Dit betekent dat inleners gevrijwaard worden van eventueel niet betaalde loonheffing/omzetbelasting door het uitzendbureau.

NBBU

Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de NBBU, zijn gecertificeerd op alle vlakken en voldoen aan alle financiële en administratieve criteria waaraan een bonafide uitzendbureau wettelijk aan moet voldoen.

SNF – Stichting flex wonen

Een uitzendbureau dat SNF gecertificeerd is voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen:

  • ruimte en privacy
  • sanitair
  • veiligheid
  • hygiëne